ධීවර විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රමය

බොහෝ දෙනා ස්වයං රැකියාලාභීන් වන අතර, වෘත්තීන් දෙකෙහිම ආදායම සාමාන්‍යයෙන් සෘතුමය සහ ඔවුන්ගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට බොහෝ සාධකවලට යටත් වේ. මෙම වෘත්තීන් දෙකටම වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම ඇතුළත් වන අතර බොහෝ දෙනෙක් වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා වැඩ කරති. ගොවීන්ගේ සහ ධීවරයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ යෝජනා ක්‍රම 1987 සහ 1990 දී අනුප්‍රාප්තික නීති මගින් ස්ථාපිත කරන ලදී. අනෙකුත් විධිමත් යෝජනා ක්‍රම සඳහා ප්‍රවේශයක් නොමැති කම්කරුවන් සඳහා අවම මට්ටමේ සමාජ ආරක්ෂණයක් සහ මහලු වියේදී ප්‍රතිපාදන සැපයීම අරමුණු විය. . මෙම යෝජනා ක්‍රම දෙකම පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්‍ෂණ මණ්ඩලය (AAIB) මගින් වන අතර, කෘෂිකර්මය සහ ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව භාර අමාත්‍යවරුන් විසින් සපයනු ලබන සමස්ත අධීක්ෂණය යටතේය.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි ස්ථාන

  • කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සියලුම දිස්ත්‍රික් මඟින්
  • ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථාන මඟින්
  • බලයලත් අලවි නියෝජිතයින් මඟින්

ප්‍රචාරක පත්‍රිකාව

බාගත කරන්න

අයදුම්පත

බාගත කරන්න

සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමවේදයන්ට අදාලව රක්ෂණාවරණයක් ලබා ගැනීමට,

කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල/ කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්/ ඔබ ප්‍රදේශයේ කෘෂි පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් හමුවන්න.